ตามที่ปรากฏคลิปแชร์ว่อนโซเชียล เป็นภาพเด็กเสิร์ฟ ยืนดมเคกลางร้านเหล้าดังขอนแก่น จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ นั้น

ว่อนเน็ต ‘เด็กเสิร์ฟ’ ยืนดมเคกลางร้านเหล้าดังขอนแก่น ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เบื้องต้น พบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานทำงานอยู่ร้านโฟล์คพระนคร สาขา มหาสารคาม และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านโฟล์คพระนคร สาขามหาสารคาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 และพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้ทำงานที่ร้านแล้ว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น เข้มงวดกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการฯ ทุกแห่งเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป.