เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานฯ เขาใหญ่ นำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้ง ตำรวจ ปปป. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และกรมป่าไม้ ร่วมกันพิสูจน์แปลง ส.ป.ก.ที่มีผู้ครอบครองใน หมู่ 5 ต.บ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 29 ไร่ หลังมีข้อสงสัยว่า ได้รับสิทธิมาถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากรูปแปลงอยู่ริมลำน้ำลำตะคอง ลักษณะความยาวคู่ขนานกับลำน้ำ อีกฝั่งหนึ่งของรูปแปลงอยู่ในแนวเชิงเขา ซึ่งมีความลาดชันเกินกว่า 35% ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ระบุว่า แปลงนี้ไม่อยู่ในป่าแหล่งปลูกใดๆ และอาจอยู่ในเขตป่าจำแนก แต่การออกเอกสาร ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนกว่านี้ และตรวจสอบว่า การพบหมุด ส.ป.ก. และรูปแปลงดังกล่าว เป็นการออกเอกสารสิทธิโดยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ ผู้ครอบครองมีที่ดิน 29 ไร่ เมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่า เจ้าของรายนี้มีที่ที่เป็นโฉนดและมีสิทธิได้รับ ส.ป.ก.รวม 8 แปลง เนื้อที่กว่า 80 ไร่ โดยมีหนึ่งแปลงอยู่ติดกันกับแปลงต้องสงสัยนี้ และมีร่องรอยรถยนต์เคลื่อนตัวออกจากแปลงที่มีเอกสารแล้ว เชื่อมต่อมายังแปลงต้องสงสัยนี้

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า การมาพิสูจน์แปลงนี้ เพราะผู้ที่มีสิทธิพื้นที่แปลงนี้ เป็นผู้ที่รับว่า ได้รับมอบอำนาจจากผู้ครอบครองสิทธิ ที่เป็นหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งแปลงนั้นอยู่ในแปลงพิพาทบ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่า ผู้ครอบครองสิทธิมีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับแปลงดังกล่าว โดยการมาพิสูจน์ทราบที่นี่ จึงเป็นการพิสูจน์ทราบให้เห็นว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแปลงพิพาทที่บ้านเหวปลากั้งกับแปลงนี้ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่พิพาทนั้น มีความเชื่อมโยงถึงกัน หรือเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการในการออกเอกสารสิทธิ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบอีกหนึ่งแปลงที่บ้านหนองเครือคต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยแปลงดังกล่าวพบว่า มีปักหมุดและมีออกรูปแปลง เข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็นด้วย.