เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 ซึ่งเป็นวันที่ 9 ต่อเนื่องในภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย โดยชุดปฏิบัติการผสมของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทย ใกล้จุดเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการดำน้ำ 4 เที่ยว โดยมีภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย การสำรวจ และถอดถอนยุทโธปกรณ์เครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนในห้องเรดาร์

โดยผลการปฏิบัติการค้นหาในห้องเรดาร์ไม่พบผู้สูญหาย อีกทั้งไม่สามารถถอดถอนเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนได้ ซึ่งได้มีการพิจารณาหาหนทางปฏิบัติ เพื่อลดขีดความสามารถของระบบปล่อยนำวิถีฮาร์พูนต่อไป และในวันนี้ชุดปฏิบัติการผสมตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องเรดาร์ 1 เครื่อง จึงนำขึ้นมาตรวจสอบ โดยการปฏิบัติกำลังพลทุกนายปลอดภัย

พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษก กองทัพเรือ เปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นการปฎิบัติภารกิจในวันนี้ เรือ Ocean Valor จะเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเคลื่อนย้ายท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน 2 ท่อ และแท่นยิงตอร์ปิโด 2 แท่น (6 ท่อยิง) ที่นำขึ้นมาจากเรือหลวงสุโขทัย ขึ้นสู่รถลำเลียงนำกลับกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ส่วนของการปฏิบัติการพรุ่งนี้(2 มี.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 10 จะมีการปฏิบัติการดำน้ำโดยนักประดาน้ำของกองทัพเรือไทย ค้นหาผู้สูญหาย รวมถึงการสำรวจและถอดถอนวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ซึ่งกองทัพเรือจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป