เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมประชุม รอง ผวจ.ภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายกเทศบาลตำบลกะรน, และ หัวหน้าอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล (Life Guard) เพื่อกำหนดแนวทางความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยงได้รับบาดเจ็บจากเครื่องเล่นร่มบิน Parasailing ริมหาดกะรน กระดูกขาซ้ายหัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

โดยในที่ประชุมมีการกำหนดมาตรการขึ้นมารวม 7 ข้อดังนี้

1.มาตรการเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : S.O.P.) ผู้ประกอบการเครื่องเล่นและกิจกรรมทางน้ำ
2.กำหนดขั้นตอนการตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
3.ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ / เครื่องเล่น กิจกรรมทางน้ำ พร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ
4.กำหนดรายละเอียดการตรวจของผู้แทนหน่วยงานเจ้าท่าฯ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

5.การสุ่มตรวจ-ติดตาม มาตรการเพื่อความปลอดภัยจากหน่วยงานเจ้าท่าฯ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
6.เงื่อนไขและการคุ้มครองในกรมธรรภ์ประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
7.การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ เพื่อนำส่งสถานพยาบาล

ภายหลังการประชุม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปบริเวณหาดกะรน เพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัย ดังกล่าว ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเครื่องเล่นและกิจกรรมทางน้ำ รับทราบและร่วมปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่อไป