นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ โครงการพัฒนาคนและสังคม งานประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ “บุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม…บุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของชาวอีสาน”  จัดโดยสมาคมชาวอีสาน ซึ่งมี  พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี เป็นนายกสมาคมชาวอีสาน ในโอกาสครบรอบ 95 ปีของสมาคม ที่ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา

โดย นางสาวกิ่งเพชร กิ่งทอง บริษัท กิ่งเพชรกิ่งทอง จำกัด ในฐานะ CEO & OWNERS โรงงานอุตสาหกรรม เกียรติคุณสาขา ต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “บุคคลที่ยอมของจังหวัดและสังคม…บุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของคนอีสาน”  ฅนดีเมืองอีสาน ประจำปี พ.ศ.2567  

สำหรับรางวัลนี้เเป็นหนึ่งในหลายรางวัล เกียรติคุณสาขา ที่มอบให้บุคคลจากหลากหลายสาขาและวงการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประพฤติดี มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เพื่อสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นต้นแบบตัวอย่างของคนอีสาน