• กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 17-20 ซม. ลำลูกกล้วยเป็นแท่ง ค่อนข้างกลม
  • โคนคอดเรียว ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 17-20 ซม.
  • ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ จำนวน 2 ดอกต่อช่อ
  • มีใบประดับเป็นรูปรี สีเหลือง จำนวน 2 ใบ
  • กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากมีแต้มสีเหลืองเข้มที่กลางกลีบ
  • ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ
  • พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,100-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม.