เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพฯ “เดลินิวส์ออนไลน์” ขอรวบรวมเลขที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ไว้ ณ ที่นี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระชนมายุ 69 พรรษา

รหัสประจำพระองค์ของกรมสมเด็จพระเทพฯ คือ เลข 905

ดำรงพระยศ สยามบรมราชกุมารี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ดำรงพระยศ กรมสมเด็จพระเทพฯ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562