เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางไปยังดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภายหลังจากที่เดินทางมาถึง ได้เข้ากราบสักการะพระพุทธศาสดาประชานาถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐาน ณ พื้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะพระเจ้าอินทนนท์วิชยานนท์ เจ้าหลวงองค์ที่ 7 พระบิดาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ต่อมา ท่านอ้น วัชเรศร เข้าเยี่ยมชมดอยอ่างกาหลวง และเยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง เพื่อศึกษาป่าพรุดึกดำบรรพ์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สัตว์ป่าและพืชพันธ์ุเฉพาะถิ่นของดอยอินทนนท์ ในโอกาสนี้ ท่านอ้นได้เดินบนสะพานไม้ รวมระยะทาง 300 เมตร และใช้เวลาถ่ายภาพกับดอกกุหลาบพันธุ์ปี และศึกษาธรรมชาติ

ต่อด้วยการเข้าสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งประดิษฐานบนลานกว้างระหว่างยอดดอย 2 ดอย ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,142 เมตร พระมหาธาตุทั้งสององค์สร้างอยู่คู่กัน และมีรูปทรงที่คล้ายคลึงกัน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา พระมหาธาตุนภเมทนีดล เป็นเจดีย์ทรงระฆัง 8 เหลี่ยม ประดับด้วยโมเสกสีน้ำตาล ส่วนยอดเป็นฉัตรโลหะสีเงิน 9 ชั้น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น แต่ละชั้นมีกำแพงแก้วล้อมรอบ สูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอด 60 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีเขียวอมเทา พระมหาธาตุองค์นี้ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2530

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง 12 เหลี่ยม ประดับโมเสกแก้วสีม่วงอมชมพู ส่วนยอดเป็นฉัตรโลหะสีเงิน 9 ชั้น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น แต่ละชั้นมีกำแพงแก้วล้อมรอบ สูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอด 55 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง แกะสลักด้วยหินหยกขาว ประทับยืนบนดอกบัว ซึ่งเป็นพระประจำวันศุกร์ พระมหาธาตุองค์นี้ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 บริเวณโดยรอบของพระมหาธาตุทั้งสอง ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้เมืองหนาวสวยงาม

ในเวลา 12.20 น. ท่านอ้น วัชเรศร ได้พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารดอยอินทนนท์ ในโครงการหลวงอินทนนท์