รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 67 จำนวน 5,080 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จุดเริ่มต้นที่ กม.32+398 ของทางหลวงหมายเลข 3195 จนถึงจุดสิ้นสุดที่ กม.53+980 ทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) พื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ระยะทาง 7.998 กิโลเมตร (กม.) หากได้รับงบประมาณแล้วจะจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง เพื่อลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง และดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบ 67 หรือ 30 ก.ย.67 แล้วเสร็จปี 69 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.32+398 ของทางหลวงหมายเลข 3195 ใกล้กับบริเวณแยกป่างิ้ว โดยแนวเส้นทางโครงการจะมุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ ต.ป่างิ้ว ต.ศาลาแดง และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 309 (สิงห์บุรี-อ่างทอง) ด้านทิศใต้ของวัดโบสถ์ ในพื้นที่ ต.ย่านซื่อ จากนั้นตัดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านเหนือวัดสุวรรณเสวริยาราม พื้นที่ ต.ตลาดกรวด จากนั้นตัดกับถนนสายเอเชีย ที่ กม.55+100 และมาสิ้นสุดโครงการที่ กม.53+980 ของถนนสายเอเชีย โดยแนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ราบ และพื้นที่ทุ่งนา

รูปแบบเป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ขนาด 4-10 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง รวมทั้งได้ออกแบบจุดตัดทางแยกให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และถนนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการจราจร จำนวน 4 จุดดังนี้ 1.ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3195 กับทางหลวงหมายเลข 3064 หรือสามแยกป่างิ้ว (จุดเริ่มต้นโครงการ) 2.ทางแยกจุดตัดทางหลวงชนบทสาย อท.3027 3.ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 และ 4.ทางแยกจุดตัดถนนสายเอเชีย (จุดสิ้นสุดโครงการ)

นอกจากนี้มีสะพานขนาดเล็กข้ามคลองชลประทาน และพื้นที่ลุ่ม จุดกลับรถใต้สะพานทางข้าม ทางแยก และใต้สะพานข้ามคลอง รวมถึงพื้นที่ริมฝั่งใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงสันทนาการเพื่อท้องถิ่น

ปัจจุบันตัวเมือง จ.อ่างทอง มีความเจริญเติบโตของเมืองมาก ส่งผลให้การจราจรภายในเมืองติดขัด เนื่องจาก จ.อ่างทองเป็นจังหวัดที่มีทางหลวงแผ่นดิน 5 เส้นทางที่วิ่งผ่านตัวเมืองอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านทิศใต้มีทางหลวงหมายเลข 309 (สิงห์บุรี-อ่างทอง) วิ่งผ่านตัวเมืองอ่างทอง ด้านทิศตะวันออกมีแนวทางหลวงหมายเลข 3267 (อ่างทอง-แยกบางโขมด) วิ่งผ่านตัวเมืองอ่างทอง และด้านทิศเหนือมีทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้นทาง วิ่งผ่านสู่ตัวเมืองอ่างทอง ได้แก่ 1.ทางหลวงหมายเลข 3195 (สุพรรณบุรี-อ่างทอง) 2.ทางหลวงหมายเลข 3064 (อ.โพธิ์ทอง-อ่างทอง) และ 3.ทางหลวงหมายเลข 309 (สิงห์บุรี-อ่างทอง) คาดว่าทางหลวงแผ่นดินทั้ง 3 เส้นทาง จะมีปริมาณจราจรในปี 68 ที่ต้องวิ่งผ่านตัวเมืองอ่างทอง รวม 75,330 คันต่อวัน ส่งผลให้การจราจรในตัวเมืองอ่างทองยิ่งติดขัด

ดังนั้น ทล. จึงมีแผนงานก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ด้านทิศเหนือ หรือทางเลี่ยงเมืองอ่างทองต่อจากสามแยกป่างิ้วสู่ถนนสายเอเชีย เพื่อให้การจราจรที่เดินทางมาจากด้านทิศเหนือเดินทางสู่ถนนสายเอเชีย โดยไม่ต้องเดินทางผ่านตัวเมืองอ่างทองได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งผลให้ปริมาณจราจรในตัวเมืองอ่างทองลดลง และการจราจรในตัวเมืองอ่างทองบรรเทาการติดขัดลงได้