เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 ที่ห้องประชุมหลวงปู่เอียน ชั้น 7 อาคาร 16 โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งโต๊ะแถลงการณ์รายละเอียดอาการอาพาธ และการถวายการรักษา พระพรหมวชิรโมลี หรือหลวงพ่อทองอยู่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 ฝ่ายมหานิกาย และ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย อ.เมืองสุรินทร์

โดยมี นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รอง ผอ.รพ.สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฯ พร้อมคณะแพทย์ที่ทำการถวายการรักษาและดูแลสุขภาพพระพรหมวชิรโมลี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ โดยทางโรงพยาบาลสุรินทร์ มีแผนการถวายการรักษาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้การถวายการรักษาเป็นไปตามหลักการแพทย์ เป็นไปตามความประสงค์ของพระพรหมวชิรโมลี คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดศาลาลอย ตลอดจนญาติและศิษยานุศิษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้คณะทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ในการดูแลสุขภาพแด่พระพรหมวชิรโมลี มีรายงานอาการอาพาธ การถวายการรักษา และดูแลสุขภาพ ล่าสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นฉบับที่ 8 คือ ไม่มีไข้ มีสติรับรู้ดี หายใจเหนื่อยมากขึ้น ใช้แรงในการหายใจมากขึ้น หลังจากได้รับการเฝ้าติดตามใกล้ชิด พ่นยาขยายหลอดลม และใช้เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ยังมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ พระพรหมวชิรโมลี และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาจึงตัดสินใจในการใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกัน

ซึ่งคณะสงฆ์รับทราบในความจำเป็น และหลังได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจสามารถนอนพักได้ วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสโลหิตจากปลายนิ้วได้ 98 เปอร์เซ็นต์ โดยในการตั้งโต๊ะแถลงครั้งแรกวันนี้ (22 มี.ค.) พญ.จีราวัฒน์ แก้ววินัด ทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดได้สรุปอาการอาพาธและแจงในรายละเอียดของการรักษา และจะมีความคืบหน้าอาการอาพาธ และการรักษาพระพรหมวชิรโมลี (หลวงพ่อทองอยู่) จากทางโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ติดตามผ่านแถลงการณ์ และการชี้แจงในรายละเอียดขั้นตอนการรักษาให้รับทราบเป็นระยะ

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิม “ทองอยู่ พิศลืม” ฉายา ญาณวิสุทฺโธ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) ฝ่ายมหานิกาย และดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ปัจจุบันอายุ 90 ปี 70 พรรษา