ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ประกาศเปิดรับสมัครผู้พิการเป็นข้าราชการ 17 อัตรา โดยระบุว่า

นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
– มีวุฒิระดับ ปวช. ปวท. ปวส. หรือ อนุปริญญา
– ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จะได้รับเงินเดือนดังนี้
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค-9 เม.ย. 67 ที่ http://ksb.bangkok.go.th/