เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ตามนโยบาย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนพื้นที่ชั้นนอกแนวเขตอุทยานฯ ที่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เขาใหญ่ กระจายอยู่รอบแนวเขตกว่า 24 หน่วย เพื่อเฝ้าระวังผู้บุกรุกเข้ามากระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันและมีหญ้าแห้งเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น

โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันจากส่วนกลาง สนธิกำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่ส่วนกลาง ปกป้องผู้บุกรุกตัดไม้พะยูง ไม้กฤษณา (ไม้หอม) รวมทั้งการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ ตามปกติทุกวันแต่อาจจะมีกำลังหลายชุดมากขึ้น

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าทั่วไปในประเทศแทบจะไม่เหลือแล้ว คงเหลือเพียงพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเท่านั้น ที่จะเหลือไว้ ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต มนุษย์ หรือสัตว์ต่างๆ ถือว่ามีประโยชน์ เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ รักษาคุณภาพของอากาศ ช่วยดูดซับฝุ่นละออง มลพิษ สร้างออกซิเจน ทำให้อากาศเย็นบริสุทธิ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ทำให้สมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ถ้าป่าไม้ถูกทำลายไป ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงอยากให้ประชาชนทุกท่านหันมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้มาสัมผัส เป็นห้องเรียนแหล่งศึกษาหาความรู้ของผืนป่าและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่.