เมื่อวันที่ 25 มี.ค. มีรายงานว่า นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานเสวนา “ไทยจีนฟรีวีซ่า ความสัมพันธ์ยั่งยืน เศรษฐกิจมั่งคั่ง” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประเด็นเรื่อง “จีนสีเทา” ว่า จีนสนับสนุนให้ไทยปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจริงๆ แล้วหน่วยงานของจีนและไทยได้ให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด หากการลงทุนของบริษัทจีนในไทยเปรียบเสมือนป่าไม้ การลงทุน “ทรัพย์สินสีเทา” ก็ถือได้ว่าเป็นวัชพีชเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น สิ่งที่เราต้องทําคือกําจัดวัชพืชและปกป้องป่าไม้ แทนการละทิ้งป่า 

อย่างไรก็ตามความร่วมมือจีน-ไทย มีแนวโน้มใกล้ชิดกันมากชึ้นเรื่อยๆ และยังมีอนาคตที่สดใสด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ ตลาดขนาดใหญ่ของจีนกำลังเปิดกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจีนมุ่งปกป้องระบบการค้าเสรีระดับโลก และมีส่วนร่วมด้านการค้าเสรีระดับภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี

ส่วนในการประชุมระดับชาติเมื่อไม่นานนี้ รัฐบาลจีนเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ร้อยละ 5 ในปีนี้ และเน้นย้ำการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่ระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะที่การเชื่อมต่อจะเปิดโลกใหม่ของความร่วมมือจีน-ไทย ทั้งการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหลัก เช่น ทางรถไฟจีน-ไทย และการเซื่อมต่อเชิงนโยบาย เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมถึงการเจรจาเพื่อยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน อันจะเอื้อต่อความร่วมมือหลายด้าน

สำหรับไทยครองตําแหน่งศูนย์กลางในการเชื่อมโยงโครงข่ายสามมิติในภูมิภาค อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อรถไฟจีน-ไทยสร้างเสร็จ ระบบขนส่งระหว่าง จีน ไทย และลาวจะเชื่อมต่อกัน ตลอดจนอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเชื่อมโยงกับตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังร่วมสร้างชุมชนจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน ปีหน้าจีนและไทยจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต การพัฒนาสัมพันธ์ทวิภาคีจะพบจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือจึงกลายเป็นความปรารถนาของประชาชน

และทํางานร่วมกันเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเราในเอเชียตะวันออก เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่สงบและมั่นคง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญ ตลอดจนประเทศนอกภูมิภาคที่ยังคงเล่นเกมภูมิรัฐศาสตร์

อย่างไรก็ตามสำหรับแม่นํ้าล้านข้าง-แม่โขงไหลผ่าน 6 ประเทศ ทำให้เราเป็นชุมชนที่มีอนาคตร่วมกัน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม เปิดกว้าง และไม่แบ่งแยก ไทยได้เสนอแนวคิด “หนึ่งวีซ่าสําหรับ 6 ประเทศ”  เชื่อว่าในอนาคตผู้คน สินค้า เงินทุน และข้อมูลต่างๆ จะสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มหลักของความร่วมมือล้านข้าง-แม่โขง จีนหวังว่าจะได้ร่วมงานกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นของภูมิภาคล้านช้างแม่โขงต่อไป.