เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 ที่ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางประพิณ รุจิรวงศ์ กรรมการบริหาร นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหาร นายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ นายนนท์ รุจิรวงศ์ ผอ.ฝ่ายขายและจัดจำหน่าย นายภาสภณ เหตระกูล ผอ.ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

จากนั้นเวลา 09.30 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มาสวดมนต์ทำพิธี และพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีคณะบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนศิลปินดารา มาร่วมงานแสดงความยินดีตลอดทั้งวัน.