จากกรณีข่าวเมืองหลวง ประเทศญี่ปุ่น ออกคำเตือนประชาชน พบจำนวนคนติดเชื้อแบคทีเรียอันตราย ก่อให้เกิดโรคแบคทีเรียกินเนื้อ หรือ สเตรปโตคอคคัส กลุ่มเอ เพิ่มสูงขึ้นโดยพบคนติดเชื้อแล้ว 88 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าเชื้อโรคดังกล่าว จะลามมาถึงประเทศไทยแล้วหรือไม่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 “กรมควบคุมโรค” ได้ออกมาโพสต์อัปเดตติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ชนิดเอ หรือ โรคไข้อีดำอีแดง หรือ โรคแบคทีเรียกินเนื้อ ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

โดยระบุว่า “ย้ำไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ สังเกตอาการเบื้องต้น หากมี ไข้ เจ็บคอ หรือมีตุ่มหนองที่ผิวหนัง ร่วมกับมีผื่นคล้ายกระดาษทราย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี 2562 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2567 พบผู้ป่วย 4,989 ราย ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต สำหรับในปี 2567 นี้ ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย”…

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข