ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ภายใต้หัวข้อ “Sustainability Empowerment Sharing Innovation” โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการ วมว. ม.อ.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับนักเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วม ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการ วมว. ม.อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายโครงการ วมว. โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และที่สำคัญในปี 2568 นี้ จังหวัดสงขลายังได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมผลักดันให้จังหวัดเป็น Sport City ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฉบับนักวิทย์” โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร “การแชร์ไอเดีย ในการสร้างมูลค่าน้ำยาง” โดย รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” โดย ผศ.ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล และ “นักเรียน วมว. หัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศในอนาคต” โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของการจัดกิจกรรม และการถ่ายทอดพิธีเปิดได้ที่ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ หรือ https://scius.sci.psu.ac.th/sciuscamp16/