กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 14-35 ซม.
ใบ จำนวน 5-10 ใบ ออกเรียงเวียนรอบลำต้น แผ่นใบรูปใบหอกกว้าง กว้าง 1.5-4.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายใบเรียวแหลม
ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 6-17 ดอก
ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีนํ้าตาลแกมชมพูถึงสีขาว
กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่ โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว แผ่ออกเล็กน้อย
กลีบดอกรูปใบหอกกลับเบี้ยว กลีบปากรูปไข่กว้าง ตั้งตรงและหุ้มเส้าเกสร โคนกลีบปากมีขน.