เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในเช้าวันนี้ในพื้นที่ อ.เมือง ได้มีหมอกสีขาวขุ่นจากควันไฟป่าลอยปกคลุมเหนือตัวเมืองเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันดอยสุเทพที่เคยมองเห็นจากทุกจุดของตัวเมืองเชียงใหม่ ก็ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันเช่นเดียวกัน ทำให้มองไม่เห็นดอยสุเทพแม้จะอยู่เชิงดอยก็ตาม

ทั้งนี้จากข้อมูลเว็บไซต์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานว่า เชียงใหม่มีค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ 1.รพ.สต.บ้านอรุโณทัย มีค่า 460 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.บ้านหัวโท หมู่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว มีค่า 454 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว มีค่า 374 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.รพ.สต.บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว มีค่า 338 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 5.รพ.สต.บ้านแม่นะ อ.เชียงดาว มีค่า 328 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เช่นเดียวกับข้อมูลจาก https://www.iqair.com/th/thailand/chiang-mai เวลา 08:00 น. ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ US AQI จ.เชียงใหม่ อยู่อันดับ 2 ของโลก มีค่า 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อทุกคน ความเข้มข้น PM2.5 ในเชียงใหม่ขณะนี้เป็น 22.2 เท่า ของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 31 มี.ค. 67 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 90 จุด พบในพื้นที่ 17 เภอ คือ อำเภอเชียงดาว 16 จุด, ฮอด 11 จุด, อมก๋อย 10 จุด, แม่แจ่ม 10 จุด, แม่แตง 8 จุด, ฝาง 6 จุด, สะเมิง 5 จุด, ไชยปราการ 5 จุด, แม่วาง 5 จุด, ดอยเต่า 4 จุด, แม่ริม 2 จุด, พร้าว 2 จุด, เวียงแหง 2 จุด, กัลยาณิวัฒนา 1 จุด, แม่ออน 1 จุด, แม่อาย 1 จุด และจอมทอง 1 จุด