เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการวัดพนัญเชิงวรวิหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ กราบบังคมทูลรายงานประวัติพระพุทธไตรรัตนนายก และการจัดงานสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก ทรงชักสานสูตรห่มผ้าทรงสะพักอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตรรัตนนายก ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก ไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระอาราม ในการจัดงานสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

ต่อมา นายพรสิริชัย ชูชวลิต ผู้แทนวัดพนัญเชิงวรวิหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธย ก่อนเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกับถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 รายการ ดังนี้ พระพุทธไตรรัตนนายก ทองเหลือง ปิดทอง, เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก ทองคำ และหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังศาลพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงกราบ เสด็จออกจากศาลพระนางสร้อยดอกหมาก ไปยังศาลเทพเจ้ากวนอู ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอู ทรงคม แล้วเสด็จออกไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.