กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 20-30 ซม. ต้น เป็นลำยาว มีกาบใบหุ้มโคนต้น ใบ รูปแถบ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 10-30 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 10-20 ซม. มีดอกขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก สีเหลืองอมเขียว กลางกลีบมีสันยาวนูน และมีจุดแต้มสีม่วง.