เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีนายธิติกร กิตตินันท์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมภายในสวนลิงลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

ทั้งนี้ ทางนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินการปรับปรุงกรงลิงกรงแรก โดยสามารถจะรองรับลิงที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจับมาแล้วดำเนินการทำหมันปล่อยให้อยู่ในกรงได้ประมาณ 200 ตัว ซึ่งการดำเนินการในกรงแรกปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าช่วงกลางเดือนนี้คงจะสามารถรับลิงชุดแรกได้ ขณะที่ในกรงใหญ่ที่จะรองรับลิงได้อีกกว่า 300 ตัวก็จะแล้วเสร็จตามมา พร้อมกันนี้ทางสำนักงานเทศบาลได้ขอให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ย้ายลิงชุดแรกที่จับมาไปไว้จุดอื่น เพื่อที่จะได้เตรียมรองรับในลิงชุดต่อไปให้มาเข้าระบบ ถ้าไม่ย้ายออกก็จะทำให้ไม่สามารถรับลิงชุดต่อไปได้ รวมทั้งขอให้ช่วยติดตามเรื่องที่มีคำสั่งยกเว้นให้ทางเทศบาลเมืองลพบุรี สามารถดำเนินการจับ ขน ขัง ได้ โดยจะส่งผลในเรื่องของข้อกฎหมายและการตั้งงบประมาณในการดำเนินการ ลิงชุดแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการจะเป็นลิงที่อาศัยอยู่ตามตึกหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีนิสัยดุร้ายทำร้ายประชาชนตามที่เป็นข่าวมีอยู่ประมาณ 200 ตัว จากนั้นก็จะเป็นชุดที่อาศัยที่ตลาดมโนราห์ อีกประมาณ 300 ตัว เชื่อว่าจะทำให้ลิงที่เหลืออยู่จะมีอาหารพอกินไม่ทำร้ายคน สำหรับจุดที่ให้อาหารก็ได้มีการกำหนดจุดไว้ชัดเจนคือแนวรางรถไฟ ศาลพระกาฬ หลังพระปรางค์สามยอด และตลาดมโนราห์

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความแข็งแรงของกรงที่กำลังเร่งดำเนินการตามที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้คำแนะนำ ซึ่งก็พบว่าการดำเนินการเป็นไปตามที่แนะนำที่ทำให้ลิงเข้าไปอยู่แล้วมีความสุข โดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแรงเพราะถ้าไม่แข็งแรงลิงหลุดไปได้ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งชื่นชมในการดำเนินการของทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้เร่งติดตามในเรื่องของหนังสือที่จะให้ทางเทศบาลดำเนินการได้ ซึ่งจะได้จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมเข้าดำเนินการจับลิงทึ่ทำหมัน ตรวจโรคลิงในช่วงกลางเดือนนี้ แต่การดำเนินการในเรื่องของการใช้ยาสลบ ถ้าอากาศร้อนก็จะต้องหยุดเพราะส่งผลกับลิง หันมาใช้วิธีการจับด้วยการตั้งกรงดักแทน สำหรับที่ผ่านมาที่ทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นแค่ฝ่ายสนับสนุนเพราะติดในเรื่องข้อกฎหมายก็ขอฝากให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย