กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 12-15 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง3-4 ซม. ยาว 8-12 ซม. จำนวน 2 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเดี่ยวที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเหลืองอ่อนมีประสีน้ำตาลเข้มทั่วกลีบ กลีบปากสีม่วงแกมน้ำตาลเข้ม เกือบดำดอกบานเต็มที่กว้าง 5-6 ซม. พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม.