นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด 90 วัน ในขบวนรถด่วนพิเศษ และขบวนรถด่วน 32 ขบวน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 67 ตามนโยบาย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ทำให้สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้มากขึ้น พบว่า ขณะนี้ผู้โดยสารให้ความสนใจจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่ 10–11 เม.ย. 67 และขากลับเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 16-17 เม.ย. 67 เต็มทุกชั้นทุกขบวนแล้ว

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า การเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ทำให้ รฟท. สามารถทราบถึงสถิติความต้องการในการเดินทางของประชาชน และสามารถวางแผนการเพิ่มขบวนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับรองรับการเดินทางของประชาชนเพิ่มเติมเป็น 2 ช่วง คือ เที่ยวไป ระหว่างวันที่ 10, 11, 12 และ 14 เม.ย. 67 รวม 8 ขบวน และเที่ยวกลับ ระหว่างวันที่ 11, 13, 16 และ 17 เม.ย. 67 อีก 8 ขบวน ทำให้สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มเติมได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคนต่อวัน รวมถึงจัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติม 40 คัน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วในวันเดินทางให้เพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด โดยมอบให้ รฟท. และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยรถไฟ และรถขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อ โดยให้นำรถบัสโดยสารเฉพาะของ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการ และรถตู้โดยสาร) เข้ามาจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าได้ที่บริเวณประตูที่ 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่อง สามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน

นายเอกรัช กล่าวด้วยว่า รฟท. มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และสามารถรับส่งผู้ใช้บริการทุกคนให้ถึงที่หมายอย่างสะดวก และปลอดภัยตลอดการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่สนใจเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.