เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 เม.ย.พล.ต.ต.วัชรินทร์ ภูสิทธิ์ ผบก.ปทส  ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.2 บก.ปทส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกัน ตรวจสอบ บริษัทเชียว เซียง นัน-เฟอรัส จำกัด 888/888 หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ได้มีกากแคดเมียม หายจากโรงานในพื้นที่จังหวัดตาก โดยไปปรากฏกากแคดเมียม ยังโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมาตรวจสอบยัง บริษัทเชียว เชียง นัน-เฟอรัส จำกัดในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลกรณีกากแคดเมียมที่หายไปดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงพบ MR.PAN HONGZHOU อายุ 42 ปี สัญชาติจีน แสดงตนเป็นผู้ควบคุม กิจการ และนางสาวพิมพา กวินยรรยง อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพนักงานขอบริษัทเป็นผู้แปลภาษา อธิบาย ตอบข้อซักถามของคณะเจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับ MR.PAN HONGZHOU คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตน เป็นเจ้าหนักงาน พร้อมแจ้ง วัตถุประสงค์ขอเข้าทำการตรวจสอบ โดยทางตัวทางของ บริษัทเชียว เชียง นัน-เฟอรัส จำกัด ได้รับทราบ โดยยินดีให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ โดยมี MR.PAN HONGZHOU และตัวแทนของบริษัทฯ เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในครั้งนี้

จากการตรวจสอบพบถุงบิ๊กแบ็ก มีลักษณะที่ไม่ตรงกับถุงบิ๊กแบ็ก ที่พบในโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งทางบริษัทได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันตรวจสอบว่า บริษัทฯ ไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายกากแคดเมียมกับโรงงานที่ปรากฎในข่าว โดยทางบริษัทฯแจ้งว่าได้สั่งซื้อผงสังกะสี จำนวน 500,000 กิโลกรัม จำนวน 2 งวด จากบริษัทเทรด เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัดและบริษัท เอ็น เอฟ เอ็ม อาร์ จำกัด โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างวัตถุที่พบภายในบริษัทไปตรวจสอบ ซึ่งหากผลการตรวจสอบเป็นประกาศใด จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบทราบ และจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบในคราวต่อไป