วันที่ 14 เม.ย. พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จุดตรวจต่างๆในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง,ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,อสม.และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

พร้อมได้กำชับ ปฎิบัติตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.ในการเน้นย้ำให้ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยทุกมิติ อำนวยการจราจรอย่างเต็มที่ เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามข้อสั่งการอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ โดยเคร่งครัดกวดขันวินัยจราจรเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เน้นย้ำให้ตำรวจสุพรรณบุรีทุกนายที่มีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ใส่ใจในการบริการประชาชน โดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น ช่วยรถเสียระหว่างทาง,พาคนข้ามถนน,ตักเตือนเรื่องการกระทำผิดเล็กๆน้อยๆด้วยความสุภาพ,ช่วยจูงคนแก่,เด็ก,สตรี เป็นต้น การบริการ/ช่วยเหลือ เน้นกำชับขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านดูแลบริการประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทาง ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ให้มีรอยยิ้มเสมอ การบอกเส้นทาง ทั้งเส้นหลัก เส้นรอง จุดคอยพักรถ / จุดหรือสถานที่ท่องเที่ยว หากเกิดเหตุใดๆ หรือจะขอความช่วยเหลือใด ให้โทร 191 ได้ตลอดเส้นทาง และหากเป็นบุคคลต่างชาติ ควรแนะนำให้เรียบร้อย ตลอดจนหาล่ามภาษาแปลช่วยด้วย ทั้งเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจสุพรรณบุรี และ องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

และพร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม,ขนมขบเคี้ยว,ลูกอม(Halls,Ole)แก้ง่วงนอน มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป