กล้วยไม้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้น ถูกหุ้มด้วยกาบใบที่เรียงชิดติดกัน ใบ รูปแถบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 30 ซม. ออกห่าง จำนวน 13-15 ดอก ขนาดบานกว้าง 2.5 ซม. สีขาว มีลายกระสีชมพูแดง กลีบปากมีขนสีขาว.