นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ต.งิ้วราย-ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม งบประมาณ 114.278 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 91% อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ คาดเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงกลางปี 67

สะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ และผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็น 641 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่าง ต.งิ้วราย ไปยัง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อสะพานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัด ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันเวลา

เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร (กม.) นอกจากนี้สะพานดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการเดินทางระหว่าง อ.นครชัยศรี กับ อ.ดอนตูม และอำเภอใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น