ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไผ่มุ้ง ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธาน “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง” โดยมีนายสุธน พุทธรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ อดีต ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี นายธนัทเดช มูลพันธ์ อดีต ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 นายเสกสรร สุพรรณธนพงษ์ รองฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นายชาญชัย โสภาศรีพันธ์ กำนัน ต.สวนแตง คณะศิษย์เก่า ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดทำการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะผู้เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อจ้างครูผู้สอน ปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน