พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 48.24, แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.35, อี 20 = 38.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.88, E85 = 37.99, พรีเมียม แก๊สโซฮออล์ 95 = 48.04, กลุ่มดีเซล = 30.44, พรีเมียมดีเซล B7 = 42.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปรับขึ้นหลังจากผู้ค้าน้ำมันประกาศตรึงราคาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-17 เม.ย. 67