ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด ที่จะดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 19 หลังจากผ่านขั้นตอนความเห็นชอบของวุฒิสภาและโปรดเกล้าฯ แล้ว จะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.2567

โดย นายไพรัช เกิดวันที่ 27 มค 2503 ชื่อเล่นชื่อไผ่สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 พ.ศ. 2525 และ LL.M., Tulane University, USA พ.ศ. 2526

สำหรับประวัติการทำงานของนายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยสอบเข้ารับราชการได้ในลำดับที่ 1 และดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2552 – 2558 อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3 สำนักงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2558 – 2559 อัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีค้ามนุษย์
พ.ศ. 2559 – 2561 อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สำนักงานคดีอาญา
พ.ศ. 2561 – 2563 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2563 – 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2564 – 2565 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองอัยการสูงสุด

สำหรับผลงานสำคัญของนายไพรัชสอบเข้าเป็นอัยการ ในปี2530ได้ลำดับที่ 1 สมัยเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ มีผลงานในการพัฒนาปรับระบบการทำงานเพิ่มคุณภาพการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการอำนวยความสะดวกในงานคดีต่าง ๆ เคยเป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง ที่ดูเเลเขตโรงพักในกรุงเทพฯมากกว่า 80 สถานีตำรวจ ทั้งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการอัยการสูงสุดสมัยนายชัย เกษม นิติสิริ

เคยผ่านงานสำคัญที่สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานคดีเเขวง สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นอัยการที่ครบเครื่องเชี่ยวชาญทางงานวิชาการเเละงานคดี โดยเฉพาะช่วงที่ทำงานคดี ก็ได้รับความชื่นชมในหมู่น้องๆอัยการเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ในวงการอัยการ ซึ่งดูจากประวัติจะผ่านงานเเละมีความเชี่ยวชาญในสายที่ปรึกษากฎหมายมากที่สุด

จากนั้นเมื่อขึ้นเป็น รองอัยการสูงสุดในปี 2565 ก็ซึ่งมีบทบาทสำคัญได้รับมอบหน้าที่ดูเเลสำนักงานสำคัญของอัยการ อาทิเช่นสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องการฟ้องขอให้ทรัพย์สินจากการกระทำผิดตกเป็นของเเผ่นดินจำนวนมากนับหมื่นล้านบาท เเละสำนักงานคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือประชาชน ที่ในปัจจุบันมีบทบาทช่วยเหลือกฎหมายประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสำนักงาน ก.อ.ซึ่งหน้าที่ทำบัญชีโยกย้ายเเต่งตั้งเเละพิจารณาโทษวินัยข้าราชการอัยการ นอกจากนี้เป็นรักษาการณ์ อสส.ชั่วคราวที่ปฏิบัติราชการเเทนเเลพิจารณางานสำคัญระหว่างที่นายอำนาจ อัยการสูงสุดรักษาตัวจากอาการป่วย

นายไพรัชเคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ช่วยเเก้ปัญหาสำคัญหลายที่อาทิเช่น กรรมการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด,กรรมการบริษัทรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จำกัด (ร.ส.พ.) ,กรรมการบริษัท ที่โอที จำกัด (มหาชน),ที่ปรึกษากฎหมาย การเคหะแห่งชาติ ,กรรมการกำกับการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่,กรรมการคณะกรรมที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมายของวิปรัฐบาล

โดยเดิมทีภายหลังวันที่ 30 ก.ย.2567 นี้คิวอัยการสูงสุดคือ นายสมเกียรติ คุณวัฒนานนท์ อดีตรองอัยการสูงสุด เเต่ในช่วงปีที่เเล้ว นายสมเกียรติได้สละคิวโดยยื่นขอเป็นอัยการอาวุโสต่ออัยการสูงสุด นายไพรัชที่อยู่ลำดับอาวุโสถัดมาจึงขึ้นมาเป็นคิวอัยการสูงสุดเเละถูกเสนอชื่อเเละผ่านมติ ก.อ.อย่างเอกฉันท์ในวันนี้.