เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ ริมน้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในโครงการล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากร่วมกิจกรรม

นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับกิจกรรมการล่องห่วงยางแม่น้ำปาย เป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของลำน้ำปาย อันเป็นลำน้ำหลักที่ชาว อ.ปาย ใช้ในการดำรงชีวิตมาอย่างช้านาน ดังคำขวัญของ อ.ปาย ว่า “ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศวิถีชีวิตสงบร่มเย็น” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว นำอัตลักษณ์และทรัพยากรของพื้นที่มาเป็นต้นทุนในการนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ระบุว่า โครงการ Relaxing Mae Hong Son แม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้สาระ (Content) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายต่อทริปของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยกลุ่มรายได้สูง/กลุ่มใช้จ่ายสูง และได้กำหนดจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเดินทางเพื่อจัดทำ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 67 เพื่อหวังเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจใน อ.ปาย ดีขึ้น.