หรือ กะแลแร, แกลแร , ไคร้, แร่, ไคร้หิน , สี่ที่โค่  เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้าน สูง 1.5-4 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแคบ กว้าง 1-2 ซม. ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟันแกมโค้ ผิวใบด้านล่างมีเกล็ดรูปโล่เล็ก ๆ  ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ไม่แตกกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก แยกเพศ อยู่คนละต้น ขนาดเล็ก ไม่มีกลีบดอก ผล แห้ง แตกได้ รูปทรงกลม มีขน.