เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 67 ที่เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ พระประแดง ประจำปี 2567 โดยทางเทศบาลเมืองพระประแดงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวพระประแดง ได้ร่วมกันจัดงานในปีนี้ขึ้น โดยกำหนดวันที่ 18-21 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองพระประแดง และพี่น้องประชาชนชาวไทยรามัญพระประแดง ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์พระประแดงไว้ ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สงกรานต์พระประแดงเป็น 1 ใน 5 แห่ง ที่เป็นต้นแบบสงกรานต์ในประเทศไทย ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ต่อองค์การยูเนสโก ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยรามัญ มีคุณค่าควรแก่การชื่นชม สมควรที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน ให้เป็นมรดกวัฒนธรรม ให้เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

ส่วนประเพณีสงกรานต์พระประแดง ในปีนี้ ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 19-20 และ 21 เมษายน 2567 ทางเทศบาลเมืองพระประแดง โดยภายในวันที่กำหนดจัดงานขึ้น ชุมชนชาวรามัญหรือชุมชนมอญ ที่อยู่พื้นที่อำเภอพระประแดง จะร่วมกันจัดตั้งเล่นสะบ้าบ่อน หรือที่เรียกกันว่าบ่อนสะบ้า โดยจะมีคนในชุมชน ร่วมเล่นบ่อนสะบ้า โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะแบ่งกันเป็นฝั่ง และจะเล่นกันแบบการละเล่นประเพณีมอญ ส่วนวันที่ 20 เมษายน 2567 ทางเทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ขึ้นในค่ำคืนนั้น โดยในปีนี้มีนางสงกรานต์ส่งเข้าประกวดจำนวน 141 คน นางสงกรานต์ที่ได้รับตำแหน่งในปีนี้ ชื่อ น.ส. โซเฟีย อายุ 17 ปี หมายเลข 50 ได้รับเงินสดจำนวน 50,000 บาท ถ้วยรางวัล และสายสะพายประจำตำแหน่ง และตำแหน่งหนุ่มลอยชายประจำปี 2567 ได้แก่ นายปรเมศ ศิลปะประภา อายุ 24 ปี หมายเลขเบอร์ 32 ได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินสดจำนวน 20,000 บาท จากนั้น นางสงกรานต์กับหนุ่มลอยชายที่ได้รับตำแหน่ง จะร่วมขบวนแห่รถบุษบก ภายในวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยในปีนี้ ขบวนแห่นางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย  รวมถึงขบวนแห่ปล่อยนกปล่อยปลา ยิ่งใหญ่ตระการตา

ขบวนแห่ดังกล่าว จะออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ และต่อเนื่องถนนพระราชวิริยาภรณ์ ไปสู่วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชายที่ได้รับตำแหน่ง จะร่วมกันปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี ในขณะเดียวกันได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนำถังน้ำและรถกระบะบรรทุกถังน้ำมาสาดกันอย่างสนุกสนามที่บนถนนสุขสวัสดิ์และตลอดขบวนสงกรานต์.