เมื่อวันที่ 23 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก @สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันที่ 23 เม.ย. 67 โดยระบุว่า “ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตรายมาก” ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด”

สำหรับด้ชนีความร้อน (HEAT INDEX) หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like) ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยง ที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด

ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการรับสัมผัสอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นเกินกว่าระดับที่ร่างกายรับได้จากความร้อน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ผื่น บวมแดง ตะคริว และโรคลมร้อน (Heat stroke) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก (0-5 ขวบ) ผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และนักท่องเที่ยว..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร