เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพของผู้สูงวัย อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 2 ราย ได้แก่ นางส้า บ่อหนา อายุ 104 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ 9 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และนางลี้ฝ้า อ่อนแอ อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ 2 บ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และพบว่าทั้ง 2 คน สุขภาพค่อนข้างร่วงโรยตามอายุ โดยมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน รองนายกสภาการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในทุกปี ทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จะมีโครงการออกเยี่ยมผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี โดยได้ทำมาตั้งแต่ปี 2565 ร่วมกับ พมจ.กระบี่ เหล่ากาชาดจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงิน ให้คนละ 5,000 บาท 

ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ในช่วงแรก เมื่อปี 2565 ที่ทางสภาการศึกษาได้ออกสำรวจผู้สูงอายุ เกิน 100 ปี พบว่ามีจำนวนมากถึง 60 กว่าท่าน แต่ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 10 ราย และในปีนี้ 2567 ทางสภาการศึกษาฯพบว่ามีผู้สูงวัย ที่อายุเกิน 100 ปี ใน จ.กระบี่ มีอยู่อีก 53 คน เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และในจำนวนผู้สูงวัยดังกล่าว มีอยู่ 1 คน อายุมากถึง 114 ปี ชื่อนางแป้ง ชนะกุล ยังสามารถเดินได้ ซึ่งทางจะได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลือครบทุกคน

สำหรับพื้นที่อำเภอเหนือคลอง พบว่ามีผู้สูงวัยอายุเกินร้อยปีจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังพบว่าบางคนยังสามารถอ่านหนังสือออกและก็เดินทำงานเล็กๆน้อยๆข้างบ้านได้