เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567 ทีมข่าวเฉพาะกิจเดลินิวส์ รายงานว่า หลัง นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท.เขต 4 ประจำ จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมาธิการ จ.กาฬสินธุ์ (กธจ.) ออกมาเปิดโปง ข้อมูลการก่อสร้างฯ ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับคณะ กธจ.กาฬสินธุ์-คณะ ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น และคณะ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมข่าวเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่ตามไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 8 โครงการ พบว่าโครงการก่อสร้างทั้ง 8 โครงการ ผู้รับเหมาได้ทำได้เพียงเล็กน้อย และไม่เสร็จสักโครงการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ยังเบิกจ่ายงบประมาณนี้ไปแล้วเป็นเงิน มากกว่า 200 ล้านบาท

ปูด8โครงการกรมโยธาฯเอื้อขาใหญ่ ชี้2บริษัทนั่งสัญญาเครือข่ายเดียวกัน มท.จะอุ้มต่อหรือพอแค่นี้

โครงการที่ 1 ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดใหม่สามัคคี ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 423 เมตร งบประมาณ 59,306,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 10 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ย. 65 ขยายเวลาจาก 10 ส.ค. 65 จำนวน 91 วัน แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 บาทถึงวันที่ 10 ส.ค. 67 ผลงาน 26.22% ช้ากว่าแผน -73.78% เบิกจ่าย 14,978,900 บาท ทั้งนี้ ได้พบป้ายโครงการที่บริเวณหน้างาน ระบุข้อความเพิ่มเติมเข้าใหม่คือระยะเวลาก่อสร้าง 10 ก.ย. 63 ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 1 จากเหตุอุทกภัย 91 วัน ครั้งที่ 2 จากการแก้ไขแบบก่อสร้าง 93 วัน และขยายเวลาจากการงดเว้นค่าปรับอัตราร้อยละ 0 สิ้นสุดวันที่ 15 ธ.ค. 67

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองหวาย-บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 300 เมตร ข้อความในป้ายโครงการระบุงบประมาณ 39,540,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 65 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.ค. 67 ผลงาน 0% ช้ากว่าแผน 0% เบิกจ่าย 5,928,750 บาท

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะ 2) วัดลำชีวนาราม ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 385 เมตร งบประมาณ 59,270,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 10 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 ขยายระยะเวลา 73 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 65 แก้ไขสัญญา ค่าปรับเป็น 0 ถึงวันที่ 10 ส.ค. 67 ผลงาน 45.77% ช้ากว่าแผน -54.23% เบิกจ่าย 21,930,500 บาท โดยทั้ง 3 โครงการพบว่า ณ วันนี้ หยุดการทำงานกันแล้ว มีเพียงร่องรอยการทำงาน มีเพียงกองหิน และเสาเข็มวางนิ่งอยู่ ไม่มีคนงานอยู่เฝ้าและทำงาน ส่วนโครงการที่ 3 มีเพียงรถแบ๊กโฮจอดทิ้งเพียงคันเดียวเท่านั้น

โครงการที่ 4 โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ งบ 148,200,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์ เริ่มงานวันที่ 19 เม.ย. 62 กำหนดแล้วเสร็จ 26 มิ.ย. 64 ขยายสัญญาครั้งที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 64 ขยายสัญญาครั้งที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 68 จากการรายงานเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา คืบหน้า 63.21% ทั้งนี้ มีทั้งหมด 79 งวดงาน เบิกจ่าย 31 งวด ประมาณ 80,000,000 บาท ปัจจุบัน งานยังไม่มีความคืบหน้าในการทำงาน ไม่มีผู้รับเหมามาทำงาน

โครงการที่ 5 โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแก่งดอนกลาง ความยาว 583 เมตร งบ 39,540,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 28 ก.ย. 65 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.ค. 67 โดยเบิกจ่าย 10 งวด จำนวน 11,000,000 บาท ซึ่งพบว่าวันนี้มีเครื่องจักรและคนงานกำลังทำงานกันอยู่

โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมลำน้ำปาว หน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความยาว 1,141 เมตร งบประมาณ 108,800,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์ เริ่มต้นสัญญา 12 ก.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 64 แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 67 ผลงาน 79% ช้ากว่าแผน -21% เบิกจ่าย 50,377,600 บาท ยังไม่มีผู้รับเหมามาทำงานต่อ

โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บริเวณซอยน้ำทิพย์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความยาว 937 เมตร งบประมาณ 59,350,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 10 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 10 ส.ค. 66 แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 บาท ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 67 ผลงาน 1.65% ช้ากว่าแผน -64.37% เบิกจ่าย 8,902,500 บาท ก็ยังไม่มีผู้รับเหมามาทำงานต่อ

โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพาน ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 526 เมตร งบประมาณ 44,490,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.เฮงนำกิจ เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 4 ก.ค. 66 แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 บาท ถึงวันที่ 10 เม.ย. 67 ผลงาน 15% ช้ากว่าแผน -59% เบิกจ่าย 11,753,000 บาท ผู้รับเหมาก็ยังไม่มาทำงาน ถึงแม้จะเคยมีกระแสข่าวว่าจะมาทำงานหลังสงกรานต์ก็ตาม

ภาพทั้ง 8 โครงการ ในปัจจุบัน จึงสื่อให้เห็นสภาพและภาพการทำงานที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเสมือนเป็นการทิ้งงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงยังเห็นสภาพปัญหาการปล่อยทิ้งร้างกองดินขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เคยมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะทางผู้บริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ อ้างว่าโครงการกลุ่มนี้ เป็นโครงการจากส่วนกลางหมายถึงเป็นงบประมาณส่วนกลางที่พิจารณาเลือกผู้รับเหมาทั้งสองรายนี้เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้พบว่า โครงการใหญ่ๆ ที่เป็นโครงการป้องกันตลิ่งน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลำน้ำปาว เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงลำน้ำชี เขตอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ การก่อสร้างยังไม่พบผู้รับเหมา แต่มีการจอดแบ๊กโฮ ก้อนหินและดินเอาไว้เป็นหลักฐาน

ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ยังได้ต่อสัญญาไปบางส่วน ให้ผู้รับเหมาทั้งสองรายนี้ ทั้งที่ตามปกติ หากมีพฤติกรรมทิ้งงาน ก็จะถูกประกาศยกเลิกสัญญาและจะมีการเวียนห้างให้เป็นผู้รับเหมาทิ้งงาน เพื่อยุติปัญหาและจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานแทน และจะต้องดำเนินการปรับเพื่อคืนเงินภาษีให้กับแผ่นดิน แต่กลับพบว่าเริ่มมีการต่อสัญญาโดยที่ไม่มีการชี้แจงเหตุผลให้กับ คณะธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์แต่อย่างใด

อีกทั้งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบว่าผู้รับเหมาที่ทำงานนี้ทั้งหมดจะออกมารับผิดชอบ เพราะทั้งหมดที่เกิดปัญหามี 8 โครงการฯ มูลค่างบประมาณ 558.2 ล้านบาท ก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ทุกแห่งก่อสร้างไม่เสร็จ บางแห่งผู้รับเหมาทิ้งงาน จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ติดป้ายประจานเป็นโครงการ 7 ชั่วโคตร ไปร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้วก็ยังเป็นเช่นเดิม จึงมาร้องเดลินิวส์ช่วยตีแผ่และเกาะติดปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อไปถึงรัฐบาล ให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นใน จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก้ไขด่วน