เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเปิดเทอมว่า บรรดาร้านจำหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียนได้มีการเตรียมชุดนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ขนาดต่างๆ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับผู้ปกครองที่จะเดินทางมาเลือกซื้อชุดนักเรียนก่อนวันเปิดเทอมให้กับบุตรหลาน

สำหรับราคาของชุดนักเรียนปีนี้มีการขยับขึ้นจากเดิม 10-20 เปอร์เซ็นต์ โดยในระดับชั้นอนุบาล จะเริ่มจากราคา 200 บาท ส่วนราคาชุดนักศึกษา ราคาจะเริ่มต้นจาก 399 บาท อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามทราบว่าราคาสินค้าทุกชนิดมีการขยับราคาขึ้น ซึ่งทางร้านก็ได้มีการแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อน หากซื้อเป็นจำนวนมากทางร้านก็ได้มีบริการต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือก ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อแต่สินค้าที่จำเป็นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่าร้านค้าที่จำหน่ายชุดนักเรียนหลายร้านติดป้ายลดราคาและข้อเสนอต่างๆ ให้กับลูกค้าได้เลือก เพื่อเป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านด้วย.