เมื่อวันที่ 24 เม.ย. จากกรณีอุโมงค์ทางลอดสนามบินภูเก็ต ไฟดับทั้งบนอุโมงค์และในอุโมงค์ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีและมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ประสานข้อมูลไปยังแขวงทางหลวงภูเก็ต โดยได้รายงานข้อมูลว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากสายไฟภายในอุโมงค์ถูกโจรกรรมสายไฟฟ้าถูกตัดและถูกขโมยเป็นช่วงๆ ส่งผลกระทบให้ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายและทำให้ไฟฟ้าภายในอุโมงค์และบนอุโมงค์ดับ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขแต่เนื่องจากระบบไฟฟ้าถูกทำลาย คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข 4-5 วัน ทั้งนี้การที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขระบบจะต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตปิดอุโมงค์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมซึ่ง อาจทำให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขระบบในช่วงวันที่ 27-28 เม.ย. 67

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสและเป็นเครือข่ายตาสับปะรดในการเฝ้าระวังมิจฉาชีพ ที่เข้ามาก่อเหตุขโมยสายไฟและทรัพย์สินของทางราชการ โดยสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือเบอร์โทรแขวงทางหลวงภูเก็ต 076212179.