นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4009 แยก ทล.4083-บ้านกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ระยะทาง 10.655 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 124 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า จุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (อ.ระโนด จ.สงขลา) ถึง กม.ที่ 10+655 (อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา) โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย และมีการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า โครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพระดับภาค เป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา สนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้การคมนาคมขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา และ จ.สตูล ในอนาคตอีกด้วย