เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 เม.ย. นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นางอิง ภาสกรนที เลขานุการคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางลัดดาวรรณ เค้ามาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ นางพัชรินทร์ โรจนภักดี หัวหน้ากิจกรรมฯ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อม พ.ท.สุวัฒน์ คำแผลง ผู้แทน พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดชลบุรี