แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน สั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตรวจสอบการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซฯ ได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (ชอร์ตฟอล) Shortfall ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากงวดแรก 4,300 ล้านบาท มีช่วงเวลาอื่นอีกหรือไม่ว่า ล่าสุดทาง กกพ. ได้รายงานผลการตรวจสอบราคาจัดหาก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 56-63 พบตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตฟอลที่ ปตท. ซื้อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย แต่ยังไม่ได้สะท้อนไปเป็นส่วนลดในราคาพูลแก๊สหรือราคารวม (Pool Gas) อีก 4,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท. ต้องส่งคืน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการ หรือบอร์ด ปตท. มีมติยอมส่งคืนราคาชอร์ตฟอล ระหว่าง ต.ค. 63-ธ.ค. 65 เป็นมูลค่า 4,300 ล้านบาท เพื่อนำมาลดต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. ที่ผ่านมาแล้ว

อย่างไรก็ตามในวันที่ 29 เม.ย. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (ชอร์ตฟอล) จะประชุมพิจารณาตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตฟอล รอบสอง มูลค่า 4,700 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ กกพ. มีมติ และแจ้งไปยัง ปตท. ให้ดำเนินการต่อไป หาก ปตท. ยอมรับตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตฟอล จะสามารถนำมาลดค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 67 (ก.ย.-ธ.ค. 67) ได้ประมาณ 0.078 บาทต่อหน่วย หรือ 7.8 สตางค์   

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 67 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน มีหนังสือถึง กกพ. สั่งให้ตรวจสอบชอร์ตฟอลเพิ่มเติมจากงวดแรก และให้ดำเนินงานการอย่างเร่งด่วน เมื่อได้ผลอย่างไรให้รายงานความคืบหน้าต่อ รมว.พลังงาน ทุก 30 วัน ซึ่ง กกพ. ได้ส่งหนังสือรายงาน รมว.พลังงาน เป็นระยะ จนพบข้อมูลตัวเลขล่าสุด ซึ่งงวดแรก ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของ กกพ. เนื่องจากมองว่า ปตท. คำนวณถูกต้องมาตลอด ตามการบริหารสัญญาซื้อขายก๊าซ แต่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณายกอุทธรณ์ ทำให้ ปตท. ต้องคืนค่าชอร์ตฟอลตามคำสั่ง ซึ่งครั้งนี้หาก ปตท. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง สามารถยื่นอุทธรณ์ และชี้แจงข้อเท็จจริงได้อีกเช่นกัน