เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร ได้กำชับให้กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และจัดเต็มกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงหน้าแล้ง

โดยมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบ/ส่งน้ำ ดังนี้ สำนักงานชลประทานที่ 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว (เพิ่มเติม) จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ หมู่ที่ 7 ต.เขาสมิง และหมู่ที่ 8 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณปลายคลองโซน 19 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 16 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6,000 ลิตร วันละ 3 เที่ยว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ส่วนภารกิจกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.พระอินทราชา และ ปตร.กลางคลองหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณ คลองระพีพัฒน์แยกตก และคลองระบายน้ำที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460