เมื่อวันที่ 27 เม.ย. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน x ถึงข้อสังเกตเบื้องต้นในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้อสังเกตเบื้องต้นจากรายละเอียดงบปี 68 ที่ผ่าน ครม. เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (แต่กำลังจะโดนรื้ออีกรอบ)

งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3.752 ล้านล้านบาท เบ่งขึ้นกว่าปีที่แล้ว 9% เพื่อรองรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่รายได้รัฐบาลเพิ่มแค่ 3.6% ส่งผลให้ต้องกู้เพื่อชดเชยขาดดุลเกือบชนเพดานที่ 865,700 ล้านบาท เหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มอีกแค่ 5,000 ล้านบาท หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.งบกลางเพิ่มขึ้น 30% พบว่ามีรายการใหม่ชื่อว่า “ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 152,700 ลบ.” aka โครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั่นเอง น่าแปลกใจที่ทำไมไม่ตั้งไว้ในหน่วยรับงบที่เป็นคนทำโครงการ แสดงว่ายังไม่มีเจ้าภาพชัดเจน ที่น่าดีใจคือยอมตั้งงบบำนาญ และงบรักษาพยาบาลให้สะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงมากขึ้น

2.งบใช้หนี้เพิ่มขึ้น งบใช้คืนเงินต้น 150,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ย 325,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 100,000 ล้านบาทจากปีที่แล้ว เฉพาะงบใช้หนี้สาธารณะก็คิดเป็น 16.5% ของรายได้รัฐบาลแล้ว

3.งบกระทรวงมหาดไทยลดลง 56,000 ล้าน ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น เพียงแค่เอางบเทศบาลตำบลย้ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปอยู่หมวดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้หมวด อปท. เพิ่มขึ้นแทน

4.งบท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 10% เป็น 378,170 ล้านบาท แต่สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ยังคงอยู่ที่ 29% เหมือนเดิม

5.รายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนสูงสุดในรอบหลายปี อยู่ที่ 24% ของงบ จากปกติจะอยู่ราว 20% เท่านั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่ารายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่ายอดการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลซึ่งอยู่เท่ากับ 23% ปรากฏว่าจากการสอบถามสำนักงบพบว่า นับรวมงบดิจิทัลวอลเล็ตบางส่วนเป็นรายจ่ายลงทุนด้วย จึงทำให้สัดส่วนรายจ่ายลงทุนผ่านตาม