ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอ่าวนุ่น (บ้านตะโล๊ะใส) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายคณิต คงช่วย รอง ผวจ.สตูล นายจักรพรรณ วัลแอ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสตูล ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช ผอ.ศูนย์พัฒนายานยนต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU EV) ได้ร่วมกันทดสอบระบบการขับเคลื่อนเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ทางสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลปากน้ำ และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวปากบารา กลุ่มชาวประมงในพื้นที่ และกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชุมชนได้ร่วมจัดขึ้นมา เพื่อการทดสอบขับเคลื่อนเรือประมงไฟฟ้าด้วยตนเอง


ทั้งนี้ ผลการทดลองเครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือดังกล่าวนั้น พบว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถติดตั้งแทนเครื่องเดิมได้ง่าย ทั้งนี้ เรือยังปราศจากน้ำมันปนเปื้อน ประการสำคัญยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเรือ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมาก และที่สำคัญยังลดมลพิษทางเสียงเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


สำหรับจัดกิจกรรมการทดสอบระบบขับเคลื่อนเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตครั้งนี้ นั้น พบว่า พลังงานสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นทางเลือกให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ โดยเฉพาะในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดียิ่ง


ในส่วนประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนเรือไฟฟ้านั้น ใช้กำลังมอเตอร์ 6/10 ความเร็วรอบ 3,800-6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 55 นิวตันเมตร แบตเตอรี่แรงดัน ใช้งาน 72 โวลต์ มีความจุแบตเตอรี่ 4.2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง