เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 67 ที่สนามบินตราด ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ผู้บริหารท้องถิ่นนำโดย นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายก อบต.สะตอ นายสิงหา สูงสกุล นายก อบต.ประณีต นายวิชิต สุนทรวินิค และผู้บริหารท้องถิ่นอีกนับ 10 แห่ง พร้อมสมาชิก อบต. จำนวนหนึ่ง พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวตราดกว่า 100 คน เดินทางมาต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ที่เดินทางมาลงที่สนามบินตราด เพื่อเดินทางตรวจราชการที่ อ.มะขาม และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ผลักดันก่อสร้างเขื่อนคลองสะตอ ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ทาง ผวจ.ตราด แก้ไขปัญหาภัยแล้งในอำเภอเขาสมิง และอำเภอเมือง หลังจากทุกองค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง ในอำเภอเขาสมิง เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรและสวนผลไม้ โดยเฉพาะต้นทุเรียนกำลังยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ 


ระหว่างนั้น นายเจริญ รัตนบรรณสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด ได้เข้ามาชี้แจงและอธิบายกับทางผู้บริหารท้องถิ่นในข้อระเบียบ แต่กลับได้รับการตอบโต้จากผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะนายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายก อบต.สะตอ ที่ระบุว่า ท้องถิ่นทุกแห่งได้ใช้งบประมาณของ อบต. เกือบหมดแล้ว แต่สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และหากปล่อยไปไว้อีกไม่นานเกิน 7 วัน จะส่งผลให้ต้นผลไม้ยืนต้นตาย และผลผลิตจะได้ร้บความเสียหายเพิ่มขึ้น อีกทั้งทางอำเภอและทางปลัดจังหวัดตราดได้มีการประชุมและเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแล้ว 2 ครั้งด้วย

ด้าน นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด ที่เดินทางเข้ามา กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นได้รับปากกับทางผู้บริหารท้องถิ่นว่า หากงบประมาณของทางจังหวัดไม่เพียงพอ ทาง อบจ.ตราด พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ ซึ่งทาง อบจ.ตราด มีงบประมาณพร้อมในการดำเนินการ แต่ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสั่งการลงมา ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นยอมรับเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ได้ของส่งตัวแทน 5 คน เพื่อเข้าไปยื่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรี เรื่องการผลักดันให้สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสะตอ 


จากนั้นเวลา 09.50 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามบินตราด และได้รับการต้อนรับจากคณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดตราด และระหว่างเดินทางมาถึง กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง ได้ไหว้ทักทายนายกรัฐมนตรี และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้นายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุรยะเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนของตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์พร้อมคณะ เดินทางไปยังอำเภอมะขาม และอำเภอขลุง จ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปจังหวัดระยอง และกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นต่อไป.