กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้น และยอดตั้งตรง สูง 5-16 ซม. ใบ จำนวน 4-6 ใบ ออกเป็นกระจุก บริเวณโคนต้น สีเขียวเข้ม มีเส้น ร่างแห สีน้ำตาลแดง แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-7.5 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด ดอกย่อย 5 ดอก จนถึงจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.4-0.5 ซม. สีขาว กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข่ โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ปลายกลีบดอกขอบหยักซี่ฟันเล็กน้อย กลีบปากรูปไข่ขอบกลีบปากหยักไม่เป็นระเบียบบริเวณโคนกลีบปากมีลักษณะเป็นถุงโค้งมน ด้านในมีขน.