ช่วงเย็นวันที่ 28 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก วัดป่าภูทับเบิก วัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้โพสต์ภาพไฟป่าที่กำลังเผาไหม้ป่าและลุกลามบนยอดเขาเป็นวงกว้าง พร้อมระบุข้อความ 18.30 น. ไฟป่าล้อมพื้นที่วัดป่าภูทับเบิก 28 เม.ย. 67 จากนั้นได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงสถานการณ์เกี่ยวกับดังกล่าวจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ขอกราบส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดทุกๆ ท่านจงปลอดภัย ขอให้ไฟป่าจงดับโดยเร็ว และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังดับไฟป่า ขอให้ทุกคนปลอดภัย และขอให้ดับไฟป่าได้โดยเร็ว

พร้อมกันนี้หลายคนยังได้แสดงความเป็นห่วงเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและหน้าผาสูงชันอาจจะเป็นอุปสรรคและยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่