กล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. ใบ แผ่แบนเป็นคลื่น รูปรีแกมขอบขนาน ปลายสอบแหลมถึงมน กว้าง 8-12 ซม. ยาว 15-20 ซม. จำนวน 4-5 ใบต่อต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้ง จากปลายยอด สูง 20-30 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมาก เรียงแน่น สีม่วงอมแดง เส้าเกสร สีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.5-0.7 ซม. พบทุกภาค ตามป่าดิบเขาบริเวณที่เปิดและค่อนข้างชื้น ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน.