เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ห้องเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน จ.ประจวบฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นายจาง กั๋วชิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเล่อซาน พร้อมประชุมส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จ.ประจวบฯ และเมืองเล่อซาน ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ในโอกาสการเดินทางเยือน จ.ประจวบฯ ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย. 67 เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยภายในห้องเกาะหลัก ได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยย้อมสีธรรมชาติ รวมถึงสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของดี จ.ประจวบฯ ให้คณะผู้แทนจากเมืองเล่อซานได้ชมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นายสมคิด กล่าวว่า จ.ประจวบฯ และเมืองเล่อซาน ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยผู้บริหารภาครัฐเอกชนของทั้ง 2 เมือง ได้เดินทางเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ปี 2554 จนนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในปี 2558 และมีการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมือง เป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดอย่างยิ่ง ซึ่งการเดินทางมาเยือน จ.ประจวบฯ ของคณะผู้แทนเมืองเล่อซานในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง

ด้าน นายจาง กั๋วชิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเล่อซาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนคณะเมืองเล่อซานในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ จ.ประจวบฯ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ ให้รับทราบ ซึ่งเมื่อวานนี้ (28 เม.ย. 67) ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่งเป็นเจดีย์ 9 ยอด วัดทางสาย อ.บางสะพาน ซึ่งมีความสวยงาม มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เช่นเดียวกับเมืองเล่อซาน ก็มีพระพุทธรูปเล่อซานอายุนับพันปี เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินผาปางนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเมืองเล่อซานยังเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรท่องเที่ยวมากมาย มีอาหารการกินที่อร่อย ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่ มีการคมนาคมที่สะดวก พร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับ จ.ประจวบฯ ซึ่งจากนี้ จะเร่งรัดผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร จ.ประจวบฯ ให้ไปเยี่ยมเยือนเมืองเล่อซานด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากเมืองเล่อซาน มีกำหนดการเดินทางไปที่วัดห้วยมงคล อุทยานราชภักดิ์ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ จ.ประจวบฯ ในการนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยว และสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต.