นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมงานเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Digital and Intelligent APAC Congress 2024 จัดโดยหัวเว่ย ว่า ไทยได้วางแนวทางพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โดยในส่วนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ นั้น จะมีการปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือบอร์ดเอไอแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทั้งชุดจะมีประมาณ 10 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ รมว.ดีอี และ รมว.อว. เป็นรองประธาน ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จ และเสนอ ครม. เห็นชอบในเดือน มิ.ย. นี้

“นอกจากรัฐบาลจะมีการปรับปรุงองค์คณะของบอร์ดเอไอแล้ว กระทรวงดีอีจะมีการผลักดันกฎหมายเอไอ ฉบับแรกของประเทศ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและพิจารณาเรื่องการใช้งานและจริยธรรมเอไอให้มีความโปร่งใสด้วย เนื่องจากเอไอ มีทั้งข้อดีและเสีย ซึ่งขณะนี้ในสหภาพยุโรป หรืออียู ได้ออกกฎหมายด้านเอไอ ซึ่งไทยคงต้องศึกษาว่า ตัวกฎหมาย จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับไทยได้อย่างไรบ้าง”

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ไทยยังมีการร่วมมือกับหัวเว่ย ในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น นโยบาย คลาว์ด เฟิร์ส ที่จะให้หน่วยงานรัฐใช้คลาว์ด ในการเก็บข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย การใช้งานดิจิทัลไอดี ให้แพร่หลายหลาย โดยตั้งเป้าให้คนไทยใช้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านคนในปีนี้ และ 100% ในปี 68 รวมถึงการการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ นั้น ไทยได้มีบทบาทสำคัญ ในการจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อลดปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ โดยทั้งหมด เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน